Mentrax tilsigter at fungere som en sparringspartner, der bistår med uvildig rådgivning, støttekontakt og mentorydelser mhp. behandling samt støtte af socialudsatte borgere.

Kontaktperson

Mentrax tilbyder kontaktpersoner til børn og unge til afhjælpning af uhensigtsmæssige forhold, der vurderes at påvirke trivsel.

Læs mere

Familierådgivning

Mentrax tilbyder familiekonsulenter, som i samarbejde med kommunen støtter den nye familie i et introduktionsforløb til det danske samfund.

Læs mere

Mentorordning

Mentrax Consult tilbyder mentorordninger hvor professionalitet og relationsarbejde er i fokus.

Læs mere

Bostøtte

Mentrax Consult tilbyder socialpædagogisk støtte til borgere, der har behov for hjælp på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Læs mere

Efterværn

Mentrax tilbyder efterværn for unge mellem 18-22 år, hvor der kan udpeges en fast kontaktperson for den unge.

Læs mere

Tolkebistand

Vi yder tolkebistand på 35 sprog. Tolkningen kan foregå ved personligt fremmøde eller via telefonisk tolkning.

Læs mere

Vi hjælper borgere med at få struktureret hverdagen
igennem hjælp til selvhjælp

Ring og høre hvordan vi kan hjælpe din kommune


(+45) 7199 3136