Hvem er vi?

Hos Mentrax laver vi socialt arbejde og familiebehandling, der skaber varige forandringer.
Mentrax har et indgående kendskab til at levere ydelser på børnefamilieområdet, der skaber varige forandringer. Vi arbejder ud fra den løsningsfokuserede metode som et fælles fagligt fundament, og vi sikrer en høj faglig kvalitet i hver eneste indsats.

Læs mere om os
Vores seje Mentrax team

Vi skaber varrige forandringer

Hos Mentrax hjælper vi er udsatte børn, unge og familier der har behov for støtte efter serviceloven, uanset social, kulturel eller religiøs baggrund.

Vores mission er at lave socialt arbejde, der skaber varige forandringer. Hos Mentrax leverer vi høj faglig kvalitet i hver enkelt indsats med udgangspunkt i et fælles fagligt fundament med veluddannede og erfarne medarbejdere.

Hos Mentrax tilbyder vi blandt andet med familiebehandling, råd & vejledning, pædagogisk tilbud, kontaktperson til unge, kriminalitetsforebyggende indsats, efterværn, samvær, støtteperson og socialpædagogisk bistand.

Hvis du har spørgsmål til vores arbejde er du velkommen til at kontakte os

Læs mere om os
Mentrax hjælper børn og unge samt familier

En systematisk tilgang

Mentrax Tilgangen er en systematisk tilgang, konsulenter og ledelse anvender i Mentrax i alle aspekter af indsatserne. Det gælder det pædagogiske arbejde, match og fleksibilitet, dokumentationsarbejdet, kvalitetssikring og i det tværprofessionelle samarbejde, vi indgår i.

Læs mere om Mentrax Tilgangen
hvordan mentrax hjælper familier og børn med udfordringer

Følg Mentrax hverdag på de sociale medier

Mentrax
Paul Bergsøes Vej 20D
2600 Glostrup
CVR: 3956 8632

Mail symbol med en lås i hjørnet i blå

Send sikker mail:

info@mentrax.dk

Talebobbel med telefon indeni i blå på transparent baggrund

Hovednummer:

+45 7199 3136

Telefon i blå uden baggrund

Akut telefon:

+45 4290 3136