DALS-modellenMentrax Consult ApS understøtter og udvikler kommunernes integrations- og beskæftigelsesfremmende indsats blandt kvinder med anden etnisk baggrund end dansk.

Mentrax har med henblik på, at løse kvinder med flygtninge- og indvandrebaggrunds massive efterslæb på arbejdsmarkedet udviklet ”DALS-modellen” som bygger på fire internt sammenhængende indsatsområder, som er afgørende for kvinder med indvandrebaggrunds vej til et aktivt medborgerskab:

  • Demokrati
  • Arbejdsmarked
  • Lovgivning og rettigheder
  • Sprog og kultur

Mentrax tilbyder kurser med undervisning, oplæg, mundtlige og skriftlige øvelser med henblik på at styrke kvindernes forståelse for det danske samfund, arbejdsmarked, lovgivning, sprog og kultur.

Mentrax arbejder ud fra evidensbaseret viden, som understøtter den enkelte kvindes overgang fra offentlig forsørgelse til rollen som selvforsøgende medborger.

Hos Mentrax mener vi, at det er i orden at stille krav til kvinderne – så længe kravene er klare, præcise og bliver efterfulgt af jobfremmende tiltag. Vi tror på, at der i kravet og forventningen til borgeren gemmer sig en indbygget respekt og anerkendelse, som er afgørende for at tage det første skridt ind i det danske samfund som aktiv medborger.

Efter aftale med forvaltningen udarbejder Mentrax løbende statusrapporter, og er i løbende dialog med forvaltningen, hvor forløbet evalueres i forhold til de opsatte mål i handleplanen.