Mentrax Assist – (Bostøtte)Bostøtte

Mentrax Consult ApS yder bostøtte i medfør af servicelovens § 85 med henblik på at yde hjælp, omsorg eller støtte samt genoptræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller særlige sociale udfordringer.

Støtten tilrettelægges som en helhedsorienteret indsats, som er tilpasset den enkeltes særlige behov samt muligheder og med respekt for den enkeltes integritet og værdighed.

Mentrax yder støtte med bl.a.:

  • At forbedre mulighederne for livsudfoldelse gennem kontakt, støtte, omsorg & aktiviteter
  • At forbedre mulighederne for social inklusion med støtte til at opbyge & vedligeholde netværk med sociale relationer & beskæftigelses- eller uddannelsesmuligheder
  • At skabe struktur & overblik i hverdagen herunder kontakt til offentlige myndigheder
  • Pædagogisk støtte til f.eks. planlægning & træning af husholdning & daglig økonomi
  • At motivere, ledsage & yde støtte til at gå ind i & fastholde behandling

Mentrax tilbyder at yde bostøtte, hvad enten der er behov for

1) Let støtte,

2) Mindre omfattende støtte,

3) Omfattende støtte eller

4) Meget omfattende støtte.

Mentrax vægter at matche borgeren med en konsulent, som har forståelse for borgerens kulturelle baggrund samt sprog.

Efter aftale med forvaltningen udarbejder Mentrax løbende statusrapporter, hvor forløbet evalueres i forhold til de opsatte mål i handleplanen.