Mentrax AssistSocialpædagogisk Bistand/Bostøtte

Mentrax tilbyder socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85.

Formålet er at yde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder, så borgeren opnår en større selvstændiggørelse og udvikling af sine personlige færdigheder.

Mentrax tilbyder indsatsen til borgere indenfor alle kategorier af støttebehov; let, mindre omfattende, omfattende og meget omfattende støtte.

Mentrax yder støtte med bl.a.:

  • Forbedre mulighederne for livsudfoldelse gennem kontakt, støtte, omsorg og aktiviteter
  • Forbedre mulighederne for social inklusion med støtte til at opbygge og vedligeholde netværk med sociale relationer og beskæftigelses- eller uddannelsesmuligheder
  • Skabe struktur og overblik i hverdagen herunder kontakt til offentlige myndigheder
  • Pædagogisk støtte til f.eks. planlægning, træning af husholdning og daglig økonomi
  • Motivere, ledsage og yde støtte til at gå ind i og fastholde behandling

Målgruppen

Målgruppen er personer over 18 år, der har behov for hjælp, omsorg eller støtte på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det kan f.eks. være borgere der efter en hjerneskade har behov for optræning af færdigheder, eller borgere der har psykiske vanskeligheder eller funktionsnedsættelser. Det kan være borgere med eller uden hjemmeboende børn.

Hent brochure