Mentrax Connect – (Efterværn)mentrax connect

Mentrax Consult ApS yder støtte i form af efterværn i medfør af servicelovens § 76 med henblik på at støtte den unge med overgangen til et selvstændigt voksenliv.

Støtten tilrettelægges med baggrund i den enkelte unges behov i sammenspil med nærmeste netværk og naturligvis i henhold til den udarbejdede handleplan fra forvaltningen.

Mentrax støtter den unge gennem empowerment til en stabil overgang til voksenlivet.

Mentrax’ kontaktpersoner besidder alle en høj faglighed og integritet. Mentrax tilstræber, at kontaktpersonerne har relevante socialpædagogiske kompetencer og erfaringer, som kan understøtte den unge i at skabe en bro til et velfungerende og stabilt voksenliv.

Mentrax yder støtte med bl.a.:


  • Strukturering af hverdagen
  • Skolegang/uddannelse
  • Beskæftigelse
  • Boligforhold
  • Netværk & familiære relationer
  • Økonomi & budgethåndtering
  • Evt. andre udfordringer

Indsatsen kan f.eks. bestå af samtaler, deltagelse i aktiviteter eller andet, der har til formål at understøtte de mål, som fremgår af den unges handleplan. Indsatsen afhænger af den unges konkrete situation, men også af relationen mellem den unge og kontaktpersonen. Relationen bygger på tillid, og der overlades et vist spillerum til kontaktpersonen i forhold til at tilrettelægge og udføre indsatsen, dog altid med forståelse for og indsigt i den unges konkrete situation.

Mentrax vægter at matche den unge med en kontaktperson, som også har forståelse for borgerens kulturelle baggrund samt sprog.

Efter aftale med forvaltningen udarbejder Mentrax løbende rapportering, hvor forløbet evalueres i forhold til de opsatte mål i handleplanen.