Mentrax Connect
Efterværn

Mentrax tilbyder efterværn til unge mellem 18 og 22 år efter servicelovens § 76.

Formålet er at støtte den unge i overgangen til et selvstændigt voksenliv.

Vores fokus er at understøtte den unges uddannelse eller beskæftigelse og eventuelt anskaffelse af selvstændig bolig.

Mentrax´ kontaktperson samarbejder med relevant professionelt og privat netværk omkring den unge, herunder et eventuelt nuværende eller tidligere anbringelsessted. Kontaktpersonen har fokus på at støtte og guide den unge til selv at mestre konkrete gøremål. På den måde sikrer vi i Mentrax, at den unge bliver selvstændig og i stand til at handle i eget liv, når efterværnet ophører.

Mentrax’ kontaktperson støtter den unge i bl.a.:

  • Struktur i hverdagen og at fastholde den
  • Planlægning af uddannelse og samtaler om fremtiden
  • Opnå uddannelse eller beskæftigelse
  • Anskaffelse af og etablering i egen bolig
  • Træning af hverdagsmæssige færdigheder
  • Håndtering af økonomiske spørgsmål, at lave et budget og spare op

  • Indgå i et konstruktivt samarbejde med de nødvendige professionelle instanser, og støtte den unge til selv at kunne navigere i systemet
  • Etablering og fastholdelse af positive relationer med familie og venner, hvor den unge kan få støtte og opbakning, i langtidsholdbare og blivende positive relationer
  • Mestring af egne følelser og reaktioner, herunder tackle tidligere negative oplevelser og eventuelle traumer, og tage imod relevant behandling, såfremt der er behov for det

Målgruppen

Målgruppen kan være unge, hvor kontaktpersonsindsatsen opretholdes efter det fyldte 18. år. Det kan også være unge, der har behov for efterværn i forbindelse med overgangen fra anbringelse til eget hjem.

Hent brochure