Mentrax Family – (Familiebehandling)mentrax family

Mentrax Consult ApS yder en helhedsorienteret og målrettet familiebehandling med henblik på at hjælpe udfordrede familier, som har et bl.a. negativt og konfliktfyldt forhold til at opnå et positivt samarbejde og derved sikre børnenes sundhed, trivsel og udvikling.

Hos Mentrax mener vi, at barnets vigtigste relationer er forældrene eller de primære omsorgspersoner i barnets liv (netværks-, adoptiv- eller plejefamilie). Mentrax’ familiebehandler har til formål at give forældrene relevante værktøjer til at ændre familiens negative adfærdsmønstre og hjælpe børnene til en mere prosocial adfærd.

Mentrax tilstræber altid at have et vedholdende fokus på at udnytte og forstærke forældrenes kompetencer ud fra forældrenes egne præmisser.

Mentrax tilstræber at hjælpe familien til på en hensigtsmæssig måde, at kunne tage styring med eget liv og derved udvikle gode familiedynamikker, som gavner både forældre og børn. Mentrax skræddersyer altid forløbet ud fra forvaltningens handleplan, samt familiens konkrete udfordringer og allerede eksisterende ressourcer.

Mentrax’ familiebehandler støtter med bl.a.:


  • At styrke forældrenes kompetencer i at opmuntre barnet
  • At være medlevende & involvereret i barnets liv
  • At sætte forudsigelige & konsekvente grænser
  • Problemløsning & følelsesmæssig regulering
  • Effektiv kommunikation & konflikthåndtering internt i familien
  • At forstærke samarbejdet & relationerne i familien

Mentrax vægter at matche familien med en familiebehandler, som også har forståelse for familiens kulturelle baggrund samt sprog.

Efter aftale med forvaltningen udarbejder Mentrax løbende statusrapporter, og er i løbende dialog med forvaltningen, hvor forløbet evalueres i forhold til de opsatte mål i handleplanen.