Mentrax GO er et beskæftigelsesorienteret forløb, som er rettet mod jobparate borgere med henblik på at sikre en vellykket introduktion til det danske arbejdsmarked.

Mentrax Consult understøtter kommunernes integrations- og beskæftigelsesfremmende indsats ved at give borgerne en introduktion til helt nødvendige og grundlæggende værktøjer på vejen til et selvstændigt og aktivt medborgerskab.

Forløbet består af 2 faser som er tilpasset den enkelte borgeres sprogfærdigheder samt ressourcer og med løbende opfølgning på evt. praktikforløb.

Fase 1 (nyankomne): 4 uger

 • Visitering og kompetenceafklaring (CV, matching og evt. skånebehov)
 • Intro til digitalisering (NemId, E-Boks, Netbank, borger.dk, jobnet.dk..)
 • Hvordan man færdes i Danmark (offentlig transport-rejseplan.dk)
 • Beskrivelse af det danske arbejdsmarked, herunder både de skrevne og uskrevne regler
 • Økonomi/organisering (Skat, a-kasse og budget)
 • Beskrivelse af det danske uddannelsessystem
 • Træning af jobsamtaler/rollespil (kropssprog)
 • Finde praktikplads til borgeren (matching)
 • Udfyldelse af relevante blanketter (VITAS)


Fase 1+ (1 år+ i landet): 4 uger

 • Visitering og kompetenceafklaring (CV, matching og evt. skånebehov)
 • Joblog/jobnet (intensivt)
 • Beskrivelse af det danske arbejdsmarked, herunder både de skrevne og uskrevne regler (intensivt)
 • Økonomi/organisering (Skat, a-kasse og budget)
 • Træning af jobsamtaler/rollespil (kropssprog) intensivt
 • Forståelse af attester (evt. straffe- og børneattest)
 • Finde praktikplads til borgeren (matching)
 • Udfyldelse af relevante blanketter (VITAS)


Fase 2: 13 uger

 • Opfølgning på praktikken
 • Tilbagemelding til jobcentret
 • Akutlinje til arbejdsgiver og borger
 • Evaluering i uge 12 af forløbet


Mentrax vil udarbejde en status over borgernes progression, motivation og mødestabilitet ligesom Mentrax løbende vil følge op på eventuelle praktikforløb, løntilskudsjob eller ordinær beskæftigelser med henblik på at motivere og støtte den enkelte på vejen mod en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.