Mentrax tilgangen

Mentrax tilgangen er en systematisk tilgang, konsulenter og ledelse anvender i Mentrax i alle aspekter af indsatserne. Det gælder det pædagogiske arbejde, match og fleksibilitet, dokumentationsarbejdet, kvalitetssikring og i det tværprofessionelle samarbejde, vi indgår i.

Download brochuren
Mentrax hjul der forklare deres metode

Mentrax tilgangen - en systematisk tilgang

Mentrax tilgangen baserer sig på faglig viden om udsatte familier, børn og unge, og hvordan vi som fagfolk bedst støtter dem i at blive i stand til at mestre eget liv. Den baserer sig på den mangeårige erfaring, vi har i Mentrax, med at skabe positive forandringer for udsatte familier, børn og unge. Det er erfaringer, vi har fra myndighedsarbejde, som udfører og fra ledelsesniveau, i både offentlig og privat regi. Vi har et indgående kendskab til at udvikle og iværksætte socialfaglige indsatser, der imødekommer udsatte familier, børn og unges behov, og samtidig tager udgangspunkt i kommunens behov, rammer og muligheder. Det er afgørende for os, at kommunens midler følger de udsatte familier, børn og unge, og derfor er socialøkonomisk ansvarlighed omdrejningspunktet i de socialfaglige ydelser, Mentrax tilbyder og løbende udvikler. Mentrax tilgangen er en systematisk tilgang, konsulenter og ledelse anvender i Mentrax i alle aspekter af indsatserne. Det gælder det pædagogiske arbejde, match og fleksibilitet, dokumentationsarbejdet, kvalitetssikring og i det tværprofessionelle samarbejde, vi indgår i.

Kontakt os for spørgsmål
social forvaltning hos Mentrax

Tæt dialog og samarbejde

“Det var en enkelt samtale, men det ændrede hele mit syn på min mor” …
Nogle familier har udfordringer ved at møde hinanden nysgerrigt og anerkendende.
Kommunikationen kan svigte og misforståelser kan opstå. Det kan skabe utryghed og resultere i at afstanden mellem familien vokser.
Det oplever vi ofte ude i familierne, som vi støtter.
Heldigvis findes der en række redskaber, som man kan anvende for at få styrke relationerne og skabe nærvær.
Et af de redskaber er eksempelvis samtalekort
Med samtalekortene kan familien spørge nysgerrigt ind, lytte åbenhjertet til hinandens tanker, følelser og holdninger samt få en forståelse for sig selv og andre med spørgsmål som:
Hvad er et meningsfuldt liv for dig?
Hvilke ligheder og forskelle er der på os to?
Hvornår har du følt sig mest tryg?
En af vores familiebehandlere anvendte samtalekortene i en sag, hvor mor og datter ikke evnede at møde hinanden. Samtalekortene satte gang i en vigtig dialog og fik dem til at tale om det, der fyldte mest. Efter samtalen oplevede familiebehandleren en betydningsfuld ændring i relationen.
For som datteren sagde efter samtalen: ”Jeg har fået en ny forståelse for min mor. Måske er vi ikke så forskellige alligevel”.

Hvordan kan vi hjælpe dig?