Mentrax Turn-Around

Mentrax Consult ApS yder en kriminalpræventiv indsats for børn og unge mellem 10 og 17 år, som er involveret i truende og uroskabende adfærd, der er relateret til kriminelle aktiviteter.

Mentrax arbejder målrettet og helhedsorienteret, da vi tror på, at det er igennem samarbejdet med den unge, familien, skolen og forvaltningen, at vi kan skabe de største positive forandringer og derved bidrage til den unges ”Turn-Around” væk fra den kriminelle løbebane.

Mentrax tilstræber at give den unge samt familien relevante værktøjer til at kunne tage styring med eget liv og derved understøtte den unges muligheder for et aktivt fravalg af den kriminelle løbebane.

Mentrax yder støtte med bl.a.:


  • Turn-Around i relation til kriminelle aktiviteter
  • At støtte barnet eller den unge gennem 1 - 1 kontakt
  • At strukturere hverdagen
  • At støtte den unge til at formulere en kort- & en langsigtet plan for den unges fremtidige uddannelse samt fritidsjob
  • At finde fritidsaktiviteter samt yde støtte til at fastholde disse
  • At støtte den unge til fastholdelse af skolegang samt lektiehjælp
  • At støtte den unge i at skabe hensigtsmæssige relationer & miljøer
  • Familieinddragelse samt anden relevant voksenkontakt.

Mentrax mener, at arbejdet med kriminalitetstruede børn og unge i visse tilfælde fordrer, at der tilknyttes en familiebehandler, som kan understøtte familien, samt en kontaktperson, som kan være barnets eller den unges fortrolige voksne, som den unge kan dele alt med.

Mentrax’ stab stiller sig til rådighed døgnet rundt for at imødekomme den unge i relation til de naturlige udfordringer, som er forbundet med et børne- og ungdomsliv.

Efter aftale med forvaltningen udarbejder Mentrax løbende statusrapporter, og er i løbende dialog med forvaltningen, hvor forløbet evalueres i forhold til de opsatte mål i handleplanen.