Mentrax Turn-Around
Kriminalitetsforebyggende indsats

Mentrax tilbyder kriminalitetsforebyggende indsats i form af fast kontaktperson kombineret med en juridisk indsats efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 6.

Formålet er at forebygge eller minimere kriminalitet eller bekymrende gadeadfærd hos barnet eller den unge.

Vores fokus er at støtte barnet eller den unge i at mestre eget liv, og at kunne indgå i positive og udviklende fællesskaber i normalområdet.

Indsatsen kan bestå af samtaler, deltagelse i aktiviteter eller andet, der har til formål at understøtte målene for indsatsen.

I alle vores kriminalitetsforebyggende indsatser er Mentrax´ jurist en fast del af indsatsen, sammen med kontaktpersonen. Mentrax arbejder tæt sammen med den unge, familien, skolen og forvaltningen, om at bidrage til barnet eller den unges ”Turn-Around”, væk fra den kriminelle løbebane.

Mentrax har erfaring med, at arbejdet med kriminalitetstruede børn og unge i visse tilfælde fordrer, at der tilknyttes en familiebehandler, som kan understøtte familien, samtidig med en kontaktpersonsindsats.

Mentrax’ kontaktperson støtter barnet eller den unge i bl.a.:

 • ”Turn-Around” i relation til kriminelle aktiviteter
 • Støtte gennem 1 – 1 kontakt
 • Struktur i hverdagen
 • Formulering af en kort- og en langsigtet plan for barnet eller den unges fremtidige uddannelse samt fritidsjob
 • Finde fritidsaktiviteter samt yde støtte til at fastholde disse
 • Fastholdelse af skolegang samt lektiehjælp
 • Skabe hensigtsmæssige relationer og miljøer
 • Familieinddragelse samt anden relevant voksenkontakt
 • Samtaler om juridiske konsekvenser og opfølgning på evt. strafferetlig sanktion fast hver anden uge de første 3 måneder af indsatsen. Derefter efter behov og efter aftale med myndighed
 • Løbende samtaler med familien om juridiske konsekvenser og deres forældreansvar i den forbindelse
 • Fungere som bindeled mellem det strafferetlige system, myndighed og barnet eller den unge

Målgruppen

Målgruppen er børn og unge mellem 10 og 17 år, som er involveret i truende og uroskabende adfærd, der er relateret til kriminelle aktiviteter. Det er derudover ofte børn eller unge, hvis behov for en fast voksenkontakt, forældrene ikke er i stand til at imødekomme og som har sociale, følelsesmæssige eller psykiske udfordringer. Det kan også være unge over 15 år, der er idømt en ungdomssanktion efter straffelovens § 74a, jf. servicelovens § 140, stk. 5, eller unge, der har fået en betinget dom. Ligesom det kan være børn og unge mellem 10-15 år, hvis sag har været behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet, og derigennem har fået bevilget en kontaktperson.

Hent brochure