Mentrax U-Turn

Mentrax Consult ApS yder en kriminalpræventiv indsats for unge mellem 18 og 29 år, der er involveret i kriminelle aktiviteter.

Mentrax arbejder målrettet og helhedsorienteret, da vi tror på, at det er igennem samarbejdet med den unge, netværket og forvaltningen, at vi kan skabe de største positive forandringer for den unge og derved bidrage til den unges ”U-Turn” væk fra den kriminelle løbebane.

Mentrax yder 1-1 kontakt, aktiviteter og hjælp til en uddannelsesretning med henblik på, at støtte den unge til på en hensigtsmæssig måde, at tage styring med eget liv og derved understøtte den unges muligheder for et aktivt fravalg af den kriminelle løbebane.

Mentrax yder 1-1 kontakt, aktiviteter og hjælp til en uddannelsesretning med henblik på, at støtte den unge til på en hensigtsmæssig måde, at tage styring med eget liv og derved understøtte den unges muligheder for et aktivt fravalg af den kriminelle løbebane.

Mentrax yder støtte med bl.a.:


  • U-Turn i relation til kriminelle aktiviteter
  • At støtte den unge til miljøskifte
  • At strukturere hverdagen
  • At finde fritidsaktiviteter samt yde støtte til at fastholde disse
  • At støtte den unge i at skabe hensigtsmæssige relationer
  • Støtte til økonomi og budgethåndtering
  • At støtte den unge til at formulere en kort- og en langsigtet plan for den unges fremtidige uddannelse samt job

Mentrax tilstræber altid at have vedholdende fokus på at udnytte og forstærke den unges allerede eksisterende kompetencer udfra den unges egne præmisser.

Mentrax’ stab stiller sig til rådighed døgnet rundt for at imødekomme den unge i relation til de naturlige udfordringer, som er forbundet med et ungdomsliv.

Efter aftale med forvaltningen udarbejder Mentrax løbende statusrapporter, og er i løbende dialog med forvaltningen, hvor forløbet evalueres i forhold til de opsatte mål i handleplanen.