Mentrax YouthKontaktperson

Mentrax tilbyder fast kontaktperson efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 6.

Formålet med indsatsen er at afhjælpe barnets eller den unges særlige behov for støtte.

Vores fokus er at støtte barnet eller den unge i at mestre eget liv, og at kunne indgå i positive og udviklende fællesskaber i normalområdet.

Indsatsen kan bestå af samtaler, deltagelse i aktiviteter eller andet, der har til formål at understøtte målene for indsatsen.

Mentrax’ kontaktperson støtter barnet eller den unge i bl.a.:

  • Struktur i hverdagen
  • Passe skole og fritidsjob
  • Finde fritidsaktiviteter samt yde støtte til at fastholde disse
  • Støtte til afklaring af ønsker om fremtiden og valg af uddannelse
  • Følelsesmæssige udfordringer
  • Støtte i at skabe hensigtsmæssige relationer og miljøer
  • Voksenkontakt
  • Vejledning og støtte i relation til barnets eller den unges livssituation

Målgruppen

Målgruppen kan være børn eller unge, hvis behov for en fast voksenkontakt, forældrene ikke er i stand til at imødekomme og som har sociale, følelsesmæssige eller psykiske udfordringer. Det kan også være børn eller unge, der er i landet uden deres forældre eller andre primære omsorgspersoner.

Hent brochure