Mentrax Youth – (Kontaktperson)mentrax youth

Mentrax Consult ApS yder kontaktperson støtte i medfør af servicelovens § 52 med henblik på at afhjælpe barnets eller den unges særlige behov for støtte.

Støtten tilrettelægges med baggrund i det enkelte barn eller den unges behov i sammenspil med familien og naturligvis i henhold til den udarbejdede handleplan.

Mentrax’ kontaktpersoner besidder alle en høj faglighed og integritet. Mentrax tilstræber, at kontaktpersonerne har relevante socialpædagogiske kompetencer og erfaringer, som kan understøtte barnet eller den unge i at skabe en bro til et velfungerende og stabilt liv.

Mentrax yder støtte med bl.a.:


  • At strukturere hverdagen
  • At passe skole og fritidsjob
  • At finde fritidsaktiviteter samt yde støtte til at fastholde disse
  • Støtte til afklaring af ønsker om fremtiden og valg af uddannelse
  • Følelsesmæssige udfordringer
  • Støtte i at skabe hensigtsmæssige relationer og miljøer
  • Voksenkontakt
  • Vejledning og støtte i relation til barnets livssituation

Indsatsen kan f.eks. bestå af samtaler, deltagelse i aktiviteter eller andet, der har til formål at understøtte de mål, som fremgår af den unges handleplan. Indsatsen afhænger af den unges konkrete situation, men også af relationen mellem den unge og kontaktpersonen. Relationen bygger på tillid, og der overlades et vist spillerum til kontaktpersonen i forhold til at tilrettelægge og udføre indsatsen, dog altid med forståelse for og indsigt i den unges konkrete situation.

Mentrax vægter at matche barnet eller den unge med en kontaktperson, som har forståelse for borgerens kulturelle baggrund samt sprog.

Efter aftale med forvaltningen udarbejder Mentrax løbende rapporter, hvor forløbet evalueres i forhold til de opsatte mål i handleplanen.