Hos Mentrax sætter vi en stor ære i, at hjælpe mennesker til selvhjælp.

Vores team består af veluddannede konsulenter med multietniske baggrunde.

Mostapha, Leder


Mohamad, Leder


Ida Marie, Udviklingschef


Dorte, Konsulent


Sprog: dansk, engelsk.

Sahar, Konsulent


Sprog: dansk, arabisk.

Leo, Konsulent


Sprog: dansk, russisk, polsk, ukrainsk.

Ryan, Konsulent


Sprog: dansk, engelsk, arabisk.

Haifaa, Konsulent


Sprog: dansk, engelsk, arabisk.

Said, Konsulent


Sprog: dansk, engelsk, tigrinya.

Omar, Konsulent


Sprog: dansk, engelsk, arabisk.

Barbara, Konsulent


Sprog: dansk, engelsk, polsk.

Momena, Konsulent


Sprog: dansk, engelsk, dari.

Ahmad, Konsulent


Sprog: dansk, engelsk, arabisk, pashto, dari, farsi

Shazia, Konsulent


Sprog: dansk, engelsk, urdu, hindi, punjabi.

Vores vision

Mentrax tilsigter at fungere som sparringspartner, der bistår med uvildig rådgivning og høj faglighed med henblik på behandling samt støtte af socialt udsatte borgere på vejen til aktivt medborgerskab.

Vores mission

Igennem tværfagligt samarbejde med private og offentlige instanser opbygger vi et intellektuelt fundament, som sikrer hjælp til selvhjælp.

Vi opnår dette ved at tilbyde en helhedsorienteret indsats, der går på tværs af beskæftigelses-, sundheds- og socialsektoren. Med fokus rettet mod hjælp-til-selvhjælp, afklarer og udvikler vi borgerens fysiske, psykiske og sociale kompetencer med henblik på at fastholde eller sikre borgeren varigt fodfæste i samfundet.

I børn-, unge- og familiesager lægger vi specielt vægt på en systemisk, ressourceopbyggende og helhedsorienteret indsats.

Vores værdisæt

Vores værdisæt udspringer fra det arabiske begreb TAMKEEN.

TAMKEEN er et af de rige arabiske udtryk, som kan forklare et helt fænomen i ét ord. Det er en unik blanding af betydninger, der omfatter empowerment og forstærkning, der giver mulighed for at sprede omfattende kontrol.

Hos Mentrax betyder TAMKEEN at vi igennem forståelse af type, tilstand, grund, stadie, mål, hindringer og bestanddele bistår kommunerne med professionel assistance til, at levere empowerment samt assertion til borgeren. Dette med henblik på at styrke borgeren således at han/hun kan indgå i en god samfundsmæssig synergi.

Fra TAMKEEN kan vi derfor udlede følgende værdisæt:

1. Troværdighed
2. Ansvarlighed
3. Mangfoldighed
4. Kvalitet
5. Engagement
6. Empati
7. Nærvær

Please accept preferences, statistics, marketing cookies to watch this video.