Mentrax medarbejder Mostapha

Mostapha Faour (Leder)Telefon: 2825 1949E-mail: mf@mentrax.dk

Mostapha har mange års erfaring som kontaktperson, mentor og tolk. Han har erhvervserfaring fra bl.a. Røde Kors og flere kommuner. Han har et indgående kendskab til den narrative metode, den løsningsfokuserede tilgang og med at skabe positive forandringer for målgruppen. Aktuelt læser Mostapha til socialrådgiver.

I Mentrax er Mostapha ansvarlig for den overordnede ledelse, drift og økonomi i virksomheden. Han står for at tegne den overordnede retning i Mentrax, i tæt samarbejde med resten af ledergruppen.

Mentrax medarbejder Mohamad

Mohamad Abdallah (Daglig leder)Telefon: 2629 7206E-mail: ma@mentrax.dk

Mohamad er uddannet jurist i 2013 og har flere års erfaring som jurist i offentlig og privat regi med udsatte familier og unge, samt kriminelle unge. Derudover har han erfaring som kontaktperson og mentor på det udsatte børnefamilieområde og voksenområdet. Mohamad har et indgående kendskab til lovgivningen på det sociale område, anbringelses- og familieretsområdet, samt til strafferetsområdet for unge, herunder Ungdomskriminalitetsnævnet og Ungdomssanktion. I Mentrax er Mohamad ansvarlig for at sikre kvaliteten af Mentrax´ indsatser, den faglige sparring med vores konsulenter, og for dialogen med sagsbehandlerne. Derudover er Mohamad en fast del af vores kriminalitetsforebyggende indsats.

Mentrax medarbejder Ida

Ida Marie Bundvig (Udviklingschef)Telefon: 9392 3136E-mail: ida@mentrax.dk

Ida er uddannet socialrådgiver i 2005, og har flere kurser inden for det udsatte børnefamilieområde, herunder LØFT og sikkerhedsplansmetoden, samt moduler af Diplom i ledelse fra Københavns Professionshøjskole. Hun har erfaring som sagsbehandler, socialfaglig koordinator og afdelingsleder i en myndighedsafdeling, samt som leder i privat regi. Ida har et indgående kendskab til samarbejdet mellem offentlige og private aktører, kvalitetssikring af sociale ydelser og lovgivningen på området. I Mentrax er Ida ansvarlig for samarbejdet med kommunerne, udvikling og optimering af Mentrax´ ydelser, og at understøtte sammenhæng mellem kvalitet og udvikling. Ida står også for rekruttering af medarbejdere, medarbejderudvikling og opkvalificering.