Mentrax Family

Mentrax Family
Familiebehandling

Mentrax tilbyder praktisk, pædagogisk støtte og familiebehandling efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 2 og § 52, stk. 3, nr. 3.

Formålet med indsatsen er at hjælpe udfordrede familier til at kunne klare sig uden støtte

Vores fokus er at holde familien samlet ved at støtte dem i at kunne tage styring i eget liv og udvikle gode familiedynamikker, der sikrer deres barns sundhed, trivsel og udvikling.

Mentrax’ familiebehandler støtter forældrene i at udvikle deres forældrekompetencer indenfor bl.a.:

  • Opmuntring af barnet
  • Indlevelse og involvering i barnets liv
  • Forudsigelige og tydelige grænser
  • Problemløsning og følelsesmæssig regulering
  • Effektiv kommunikation og konflikthåndtering internt i familien
  • Styrkelse af samarbejdet og relationerne i familien

Målgruppen

Målgruppen kan for eksempel være familier, som er præget af negative adfærdsmønstre og konflikter, og der kan være en bekymring for vold eller andre overgreb. Det kan også være familier, der har brug for støtte til at skabe struktur og gode rammer for deres barn, og som har behov for mere praktisk støtte.

Hent brochure

Socialfaglige ydelser

About me

Experience and beautiful aesthetics.

I have worked with a number of clients, both through agencies and independently. I have worked with a number of clients, both through agencies and independently.
Sometimes, I am fortunate enough to win some awards & recognition.


18

Awards

22

Speeches

64

Articles

125

Projects

From the blog

Latest News
& Articles.


My publications and articles about UI/UX Design. A digression in my design workflow & methodologies.

Nothing found.

Let's create!

For any work proposal send an email:

My passion is working closely with interesting companies to visually elevate their brand. Sometimes I am available to develop new freelance projects. Let's talk & find a fit.


Om Mentrax

Mostapha Faour (Leder)
Telefon: 2825 1949
E-mail: mf@mentrax.dk

Mostapha har mange års erfaring som kontaktperson, mentor og tolk. Han har erhvervserfaring fra bl.a. Røde Kors og flere kommuner. Han har et indgående kendskab til den narrative metode, den løsningsfokuserede tilgang og med at skabe positive forandringer for målgruppen. Aktuelt læser Mostapha til socialrådgiver.

I Mentrax er Mostapha ansvarlig for den overordnede ledelse, drift og økonomi i virksomheden. Han står for at tegne den overordnede retning i Mentrax, i tæt samarbejde med resten af ledergruppen.

Mohamad Abdallah (Daglig leder)
Telefon: 2629 7206
E-mail: ma@mentrax.dk

Mohamad er uddannet jurist i 2013 og har flere års erfaring som jurist i offentlig og privat regi med udsatte familier og unge, samt kriminelle unge. Derudover har han erfaring som kontaktperson og mentor på det udsatte børnefamilieområde og voksenområdet. Mohamad har et indgående kendskab til lovgivningen på det sociale område, anbringelses- og familieretsområdet, samt til strafferetsområdet for unge, herunder Ungdomskriminalitetsnævnet og Ungdomssanktion. I Mentrax er Mohamad ansvarlig for at sikre kvaliteten af Mentrax´ indsatser, den faglige sparring med vores konsulenter, og for dialogen med sagsbehandlerne. Derudover er Mohamad en fast del af vores kriminalitetsforebyggende indsats.

Ida Marie Bundvig (Udviklingschef)
Telefon: 9392 3136
E-mail: ida@mentrax.dk

Ida er uddannet socialrådgiver i 2005, og har flere kurser inden for det udsatte børnefamilieområde, herunder LØFT og sikkerhedsplansmetoden, samt moduler af Diplom i ledelse fra Københavns Professionshøjskole. Hun har erfaring som sagsbehandler, socialfaglig koordinator og afdelingsleder i en myndighedsafdeling, samt som leder i privat regi. Ida har et indgående kendskab til samarbejdet mellem offentlige og private aktører, kvalitetssikring af sociale ydelser og lovgivningen på området. I Mentrax er Ida ansvarlig for samarbejdet med kommunerne, udvikling og optimering af Mentrax´ ydelser, og at understøtte sammenhæng mellem kvalitet og udvikling. Ida står også for rekruttering af medarbejdere, medarbejderudvikling og opkvalificering.


Forside

Mentrax
Sandtoften 10, 1.
2820 Gentofte
CVR: 3956 8632

Send sikker mail:

info@mentrax.dk

Hovednummer:

+45 7199 3136

Akut telefon:

+45 4290 3136


Creative Director

About me

Experience and beautiful aesthetics.

I have worked with a number of clients, both through agencies and independently. I have worked with a number of clients, both through agencies and independently.
Sometimes, I am fortunate enough to win some awards & recognition.


18

Awards

22

Speeches

64

Articles

125

Projects

From the blog

Latest News
& Articles.


My publications and articles about UI/UX Design. A digression in my design workflow & methodologies.

Nothing found.

Let's create!

For any work proposal send an email:

My passion is working closely with interesting companies to visually elevate their brand. Sometimes I am available to develop new freelance projects. Let's talk & find a fit.